Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη

Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη

ΔΕΠ - Καθηγήτρια

Email: m.mavri@ba.aegean.gr

Είμαι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ποσοτικών Μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, όπου διδάσκω από το 2007. Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχω διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407/80) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2004), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2005-2006) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (2008-2009).

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την επιχειρησιακή έρευνα, την ανάλυση δεδομένων, τη διοίκηση και διαχείριση πελατοκεντρικών σχέσεων CRM), καθώς και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΙCT). Μέρος του ερευνητικού μου έργου έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως το International Transactions in Operations Research, Omega, Journal of Financial Services Marketing. Είναι κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά όπως Management Research News, Operational Research International Journal. Το διάστημα 2005-2007 εργάσθηκα ως ερευνήτρια στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με αντικείμενο τη διαχείριση και υλοποίηση έργων σχετικών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιανουάριο του 2009 μεχρι το 2010 παρείχα επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. που λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Bovolos, T., Dimaki, K., Angelis, V., Mavri, M., (2011). «Classification of Regions According to their Current State of Development and Future Prospects», The Journal of Management Sciences and Regional Development, 7,pp. 5-23.
  • Mavri, M., (2013). “Classifying Greek Banks based on Bank Ranking Index (BRI)", Benchmarking: an International Journal, 20(5), pp. 607-624. (ABS list:= 1)
  • Ψυχή, Δ., Μαύρη, Μ., (2015). «Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου παρακολούθησης της βιωσιμότητας μας περιοχής», Αστρολάβος (forthcoming)
  • Mavri, M., (2015). “Redesigning a Production Chain based on 3D printing technology”, Κnowledge & Process Management (forthcoming) (ABS list:= 1)
  • Askounis, D., Ergazakis, K., Mavri, M., Toska, A., (2015). “Estimating the performance of local authorities as a measure to overpass the financial crisis: the Greek case study” International
    Journal of Public Administration (forthcoming)
  • Mavri, M., (2015). “Mergers & Acquisitions of Financial Institutions: An approach for Measuring Branch Network’s Pre and Post-Performance and defining branches’ optimum location”, Journal of Mathematics & Statistical Science (forthcoming).

Πλήρες βιογραφικό: