Διοίκηση Μάρκετινγκ

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κορμού
Εξάμηνο Σπουδών:  Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκουσας:  Δρ. Μαρία Σαλαμούρα
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στηνκατανόηση της σημαντικότητας των στρατηγικών Μάρκετινγκ σε θέματα προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης, στα πλαίσια ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοήσει τις τεχνικές και τις μεθόδους που εφαρμόζει το μάρκετινγκ για την ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων.
  • Αναλύσει τη σημασία της διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας.
  • Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις και τις διαφαινόμενες απειλές σε πιθανές ευκαιρίες.
  • Αντιληφθεί την σημασία της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.
  • Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία μάρκετινγκ που στηρίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αποκτήσει, ως μέσων αύξησης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 
Πλήρες περίγραμμα .pdf