Επιχειρηματικότητα

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Καθηγητής Μανώλης Χριστοφάκης - Δρ. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το μάθημα αυτό στοχεύει να βοηθήσει τις/ους φοιτήτριες/ητές την κατανόηση της φύσης της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας και να εισάγει το ρόλο του επιχειρηματία, την καινοτομία και την τεχνολογία στην επιχειρηματική διαδικασία. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στα άτομα που σκέφτονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή που βρίσκονται ήδη σε επιχείρηση - μεγάλη ή μικρή, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπορευθούν τις δικές τους καινοτομίες ή τις καινοτομίες άλλων, και εκείνους που συμβουλεύουν τους επιχειρηματίες ή συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα για το επιστημονικό πεδίο της Επιχειρηματικότητας και να γνωρίσει όλη τη διαδικασία και το πλαίσιο ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας, καθώς και των επιχειρηματικών κινδύνων.