Ελεγκτική

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Μιχάλης Μπεκιάρης, Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΑνδρέας Κουτούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος Ελεγκτική έχει σκοπό:

  • Να εισάγει τις/ους φοιτήτριες/ητές στις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής (Εξωτερικού Ελέγχου), και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη επιχειρήσεων.
  • Να βοηθήσει τις/ους φοιτήτριες/ητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η ελεγκτική επιστήμη. Έμφαση δίνεται τόσο στην μεθοδολογία ελέγχου, όσο και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf