Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κορμού
Εξάμηνο Σπουδών:  Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Επίκουρος Καθηγητής, Ιωάννης Κίνιας
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνει και να διοικεί μία επιχείρηση τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf