Διοίκηση Καινοτομίας

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Κωνσταντίνος Κούτσικος, Επίκουρος Καθηγητής
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης (ή ενός νέου τμήματος μιας υπάρχουσας επιχείρησης) μέσα σε δυναμικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα είναι μία δύσκολη διαδικασία. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στην μετατροπή καινοτομικών ιδεών σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στοχεύοντας στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, το μάθημα αυτό θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες να εντοπίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να τις μετατρέψουν σε κερδοφόρες επιχειρήσεις..

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να αξιολογήσουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που συνδέονται με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης (ή ενός νέου τμήματος μιας υπάρχουσας επιχείρησης)
  • Να αναλύσουν, ιεραρχήσουν και να καθορίσουν την βιωσιμότητα μιας επιχειρηματικής ιδέας
  • Να εφαρμόσουν μεθοδολογίες μετατροπής ιδεών σε επιχειρηματικά πλάνα.

Πλήρες περίγραμμα .pdf