Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Μιχαήλ Βιδάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις έννοιες, διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές, διαχειριστές, και εργαζόμενους στη λειτουργία ενός οργανισμού. Είναι σχεδιασμένο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο που οι επιχειρησιακές λειτουργίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και διαδικασιών, η διαδικασία ελέγχου και προγραμματισμού, η διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων και η βελτίωση των προϊόντων και συστημάτων. Επίσης το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε τρέχοντα θέματα των επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων και τα λιτά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • να κατανοήσει τον κρίσιμο ρόλο της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών και της τεχνολογίας στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της οργάνωσης
  • να αναγνωρίσει τις διαφορές των διαφόρων επιχειρησιακών αποφάσεων στα διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας
  • να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας, της παραγωγικότητας και του παγκόσμιου ανταγωνισμού, καθώς και τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ηθικών αλλά και θεμάτων ποικιλότητας του εργατικού δυναμικού κατά την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών στην επιχείρηση.
  • να κατανοήσει συγκεκριμένες έννοιες και τεχνικές διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών και τεχνικών, εφαρμόζοντας ποσοτικά μοντέλα και υπολογιστή για να υποστηρίξουν τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.

Πλήρες περίγραμμα .pdf