Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Κίνιας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα προσπαθεί να αναλύσει με έναν εμπεριστατωμένο τρόπο τις διαστάσεις της στρατηγικής στα πλαίσια των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αρχικά αναπτύσσονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι στρατηγικές και οι μέθοδοι υλοποίησης τους. Τέλος αναλύονται εκτενή casestudiesμε σκοπό την πλήρη κατανόηση των εννοιών αλλά και του μεθοδολογικού πλαισίου ανάπτυξης των στρατηγικών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συμπερασματικά, το μάθημα προσπαθεί να αντλήσει από την τεράστια βιβλιογραφία τις πλέον συστηματικές καταγραφές των μεθόδων στρατηγικής δράσης των επιχειρήσεων και μέσα από μια κριτική παρουσίαση να καταδείξει την αποτελεσματικότητά τους, η στις περιπτώσεις αποτυχίας την αναποτελεσματικότητά τους, και στα δύο επίπεδα, πρακτικό και θεωρητικό.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf