Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος

ΔΕΠ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Παναγιώτης Αρτίκης
Δρ. Παναγιώτης Αρτίκης

Καθηγητής - Εξωτερικός Συνεργάτης

Δρ. Χριστίνα Βαδάση
Δρ. Χριστίνα Βαδάση

Εξωτερική Συνεργάτης

Δρ. Μιχαήλ Βιδάλης
Δρ. Μιχαήλ Βιδάλης

ΔΕΠ - Καθηγητής

Δρ. Ελένη Γάκη
Δρ. Ελένη Γάκη

ΔΕΠ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Δρ. Νίκη Γλαβέλη
Δρ. Νίκη Γλαβέλη

ΔΕΠ - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Στέλλα Ζούντα
Δρ. Στέλλα Ζούντα

ΔΕΠ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Δρ. Ανδρέας Κακούρης
Δρ. Ανδρέας Κακούρης

ΔΕΠ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Ιωάννης Κίνιας
Δρ. Ιωάννης Κίνιας

ΔΕΠ - Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Κουτούπης Ανδρέας
Δρ. Κουτούπης Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής - Εξωτερικός Συνεργάτης

Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος

ΔΕΠ - Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη
Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη

ΔΕΠ - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης
Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης

ΔΕΠ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Ευάγγελος Μεννής
Δρ. Ευάγγελος Μεννής

Μέλος ΕΔΙΠ - Εξωτερικός Συνεργάτης

Δρ. Δώρα Παπαδοπούλου
Δρ. Δώρα Παπαδοπούλου

Εξωτερική Συνεργάτιδα

Δρ. Μιχάλης Ρουμελιώτης
Δρ. Μιχάλης Ρουμελιώτης

ΔΕΠ - Επίκουρος Καθηγητής