Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Δρ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος

Εξ. Συνεργάτης - Καθηγητής

Δρ. Χριστίνα Βαδάση
Δρ. Χριστίνα Βαδάση

Εξωτερική Συνεργάτης

Δρ. Ιουλία Πουλάκη
Δρ. Ιουλία Πουλάκη

ΔΕΠ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Δρ. Ελένη Γάκη
Δρ. Ελένη Γάκη

ΔΕΠ - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Νίκη Γλαβέλη
Δρ. Νίκη Γλαβέλη

ΔΕΠ - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Στέλλα Ζούντα
Δρ. Στέλλα Ζούντα

ΔΕΠ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Δρ. Ιωάννης Κίνιας
Δρ. Ιωάννης Κίνιας

ΔΕΠ - Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος

ΔΕΠ - Αναπλ. Καθηγητής

Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη
Δρ. Μαρία - Μάνια Μαύρη

ΔΕΠ - Καθηγήτρια

Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης
Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης

ΔΕΠ - Καθηγητής

Δρ. Ευάγγελος Μεννής
Δρ. Ευάγγελος Μεννής

Μέλος ΕΔΙΠ - Εξωτερικός Συνεργάτης

Δρ. Μιχάλης Ρουμελιώτης
Δρ. Μιχάλης Ρουμελιώτης

ΔΕΠ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Μαρία Σαλαμούρα
Δρ. Μαρία Σαλαμούρα

ΔΕΠ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Δρ. Αριστείδης Σάμιτας
Δρ. Αριστείδης Σάμιτας

Εξωτερικός Συνεργάτης-Καθηγητής

Δρ. Στέφανος Χαρακτινιώτης
Δρ. Στέφανος Χαρακτινιώτης

ΔΕΠ - Επικ. Καθηγητής