Άρθρα σε διεθνή περιοδικά

Andrikopoulos, A. Samitas and K. Kougepsakis, “Volatility Spillovers between Stock Returns and Exchange Rates in Crises Periods: The P.I.I.G.S. Case”, (2014), Applied Financial Economics,vol.24(19), pp.1261-1283, Taylor & Francis, (ABS 2*).

Α. Samitas and A. Armenatzoglou, “Regression Tree Model Vs Markov Regime Switching: A Comparison for Electricity Spot Price Modelling and Forecasting”, (2014), Operational Research Journal,vol.14(3), pp.319-340, Springer, (ABS 2*)

Α. Samitas and E. Vasiliou, "Does the financial crisis influence the month and the trading month effects? Evidence from the Athens Stock Exchange", (2014), Studies in Economics and Finance, forthcoming, Emerald, (ABS 1*).

Α. Samitas and S. Polyzos “To Basel or not to Basel? The Effectiveness of Basel III against Banking Crises and Contagion”, (2015), υπό κρίση στο περιοδικό Journal of Financial Regulation and Compliance, forthcoming,Emerald, (ABS 1*).

Α. Samitas, D. Asteriou and D. Kenourgios, “Terrorism and Tourism: Evidence from Greece”, (2015), Economic Modelling, forthcoming, Elsevier, (ABS 2*).

Andrikopoulos A., Bekiaris M. Vadasi C. and Zounta S. (2016), “International Collaboration in Auditing Research”, International Journal of Auditing, Vol. 20, No 1, pp. 66-71.

Andrikopoulos A., Kostaris K. Zounta S “Authorship and subauthorship journals in Accounting Research”. 40th Annual Congress of the European Accounting Association, 10-12 May 2017, Valencia, Spain

Andrikopoulos, A., A. Samitas & M. Bekiaris, 2014. Corporate social responsibility reporting in financial institutions: Evidence from Euronext. Research in International Business and Finance, vol 32, pp. 27-35.

Andrikopoulos, A., Kostaris, K. 2017. Collaboration networks in accounting research. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 28(1), 1-9.

Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A. 2016. Financial disclosure in the travel and leisure industry. International Journal of Tourism Research, 18, 612-619.

Andrikopoulos, A., Samitas, A., Kostaris, K. 2016. Four decades of the Journal of Econometrics. Coauthorship patterns and networks. Journal of Econometrics, 46(1), 23-32.

Andrikopoulos, A., Trichas, G. 2018. Publication patterns and coauthorship in the Journal of Corporate Finance. Journal of Corporate Finance 51, 98-108.

Askounis, D., Ergazakis, K., Mavri, M., Toska, A., (2015). “Estimating the performance of local authorities as a measure to overpass the financial crisis: the Greek case study” International Journal of Public Administration (forthcoming)

Bekiaris, M. & G. Papachristou, 2017. Corporate and accounting fraud: Causes and fraudster’s business profile. Corporate Ownership and Control Journal, vol., 15, issue 1, pp. 467-475.

Bekiaris, M., C. Psymada & S. Tasios, 2014. Internet financial reporting quality and corporate characteristics: the case of construction companies listed in Greek and Cypriot stock exchange. European Studies Research Journal, vol. 17, issue 2, pp. 41-57.

Bovolos, T., Dimaki, K., Angelis, V., Mavri, M., (2011). «Classification of Regions According to their Current State of Development and Future Prospects», The Journal of Management Sciences and Regional Development, 7,pp. 5-23.

Christofakis M., and Gkouzos A., 2014, Exploration of Localness in the context of Economic Base: Accessing evidence from Greek prefectures, Review of Urban and Regional Development Studies, Vol. 26(3), pp. 189-202.

Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A., 2009, Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development, Vol. 17(6), pp. 365-377.

Christofakis Μ., Tasopoulos Α. and Moukas B., 2013, Port activity evolution: The initial impact of economic crisis on major Greek ports, European Transport Research Review, Vol. 5(4), pp. 195-205.

Diamantidis, A., Koukoumialos S., and Vidalis M. (2015), Performance evaluation of a push-pull merge system with multiple suppliers, an intermediate buffer and a distribution center with parallel/machine channels, International Journal of Production Research.

Dimaki, K., Angelis, V. and Gaki, E. (2011). Regional Development and Income Inequality. The Journal of Management Sciences and Regional Development,Issue 7, 2011, pp 207-227.

Drakakis, P., Papadaskalopoulos A., and Christofakis, M., 2017, Exploring the potential operation of a local tourism production system: The case of Messinia, Greece, Local Economy, Vol. 32(2), pp. 110-128.

Evangelos Mennis, Agapios Platis “Availability assessment of diesel generator system of a ship: a case study”, International Journal of Performability Engineering, Vol. 9, No. 5, p. 561-567

Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos "Applying Stochastic Models in Maritime Safety", Journal of Environmental Protection and Ecology book 4, vol. 10 (2010),  975-986

Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos, Jean Guy Fontaine “Enhancing safety in ship’s critical systems using Markov Modeling” in International Journal of Reliability Quality and Safety Engineering,  p. 59-72, 16, Jan 2009

Evangelos Mennis, Agapios Platis, Ioannis Lagoudis, Nikitas Nikitakos “Improving container terminal efficiency by means of Markov Theory” in Maritime Economics and Logistics,  October 2008, (243–257)

Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos “Applying performability modeling in maritime risk assessment” In International Journal of Materials and Structural Reliability, p. 97-107, Vol. 6, No.1, March 2008

Gaki, E., Angelis, V., (2008), Overcoming Spatial Discontinuity by Enchancing Communication Continuity, Studies in Regional & Urban Planning ,issue 11b, 2008, pp 93-107.

Gaki, E., Angelis, V., Dimaki, K. (2011). Spatial Discontinuity and Ways to Overcome it, The Journal of Management Sciences and Regional Development, Issue 7, 2011, pp 71-89 .

Gaki, E., Mavri, M., (2016) Education is a path to overpass income inequalities. Does word economic crisis minimize the impact of this factor and increase economic inequalities between European countries?,Statistical Review (Accepted for publication).

Geranios M., Vidalis M. and Vrisagotis V., "Evaluating the performance of a merge supply network with supplier interruptions", (submitted to the International Journal of Decision Support Systems, IJDSS).

Gkouzos A., and Christofakis M., 2018, Multiplier effects under a disaggregate economic base model: Evidence from Greek non-metropolitan prefectures, Journal of Economic Studies, Vol. 45(2), pp. 383-400.

Kakouris, A.P., Finos P.K. and Mihiotis, A. (2015), “Leading Logistics Dynamics to Cost-Efficient Management”. The EAST-WEST Journal of Economics and Business, Vol. 18 No. 1, pp. 11-273.

Kakouris, A.P.and Finos P.K. (2015), “Emerging Logistics during Humanitarian Logistics”,International Journal of Decision Sciences, Risk and Management(accepted).

Kakouris, A.P.and Meliou, E. (2011) “New Public Management: Promote the Public Sector Modernization through Service Quality. Current Experiences and Future Challenges”, Public Organization Review, Springer publications, Vol. 11, No 4, pp. 351 –369

Karatzimas S. Zounta S. and Kyriakidou V. 2011 “Impacts and changes in the accounting policies after the IAS adoption: A comparison between the manufacturing and the commercial sector in Greece” Accounting and Management Information Systems Vol. 10, No. 3, pp. 302–317

Kenourgios D., Dadinakis E. and Tsakalos I. (2020) ‘’The impact of Brexit referendum on European real economy sectors’’, Managerial Finance (Accepted for publication).

Kenourgios D., Tsakalos I. and Roumpis E. (2020) ‘’The effects of quantitative easing on the correlations among asset classes’’ (Working Paper).

Kinias I., "The Entrepreneurial Environment in the Greek Renewable Industry, the two last Decades: A Review", International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), Vol. 2, No. 11, pp. 57-69, 2014.

Kinias I., Konstantopoulos N., “Manipulated Entrepreneurship in the Renewable Energy Industry: A New Model”, Innovative Journal of Business and Management (IJBM), Vol. 2, No 6, pp. 137-144, 2013.

Kinias Ι., Tsakalos Ι., Konstantopoulos N., “Investment Evaluation in Renewable Projects under Uncertainty, using Real Options Analysis: The case of Wind Power Industry”, Investment Management and Financial Innovations (IMFI), Vol. 14, Issue 1, pp. 85-92, 2017. (ABS 2015 2*).

Kontis A.P., Tsakalos I. and Stavrinoudis T. (2020) ‘’The dominance of tourism marketing channels in the global travel and tourism industry: A financial market perspective’’ (Working Paper).

Koufodontis, N.I., Gaki, E., (2009) TransformingTouristServicesinto Experiences, Studies in Regional & Urban Planning,Issue 12, December 2009, pp 87-110.

Mavri, M., (2013). “Classifying Greek Banks based on Bank Ranking Index (BRI)", Benchmarking: an International Journal, 20(5), pp. 607-624. (ABS list:= 1)

Mavri, M., (2015). “Mergers & Acquisitions of Financial Institutions: An approach for Measuring Branch Network’s Pre and Post-Performance and defining branches’ optimum location”, Journal of Mathematics & Statistical Science (forthcoming).

Mavri, M., (2015). “Redesigning a Production Chain based on 3D printing technology”, Κnowledge & Process Management (forthcoming) (ABS list:= 1)

Mavri, M., Angelis, V., Ioannou, G., Gaki, E. and Koufodontis, N.I.. (2008) , A two Stage Dynamic Credit Scoring Model, Based on Customers’ Profile and Time Horizon, Journal of Financial Services Marketing , 13 (1), pp. 17-27.

Kumar, P. Stauvermann, A. Samitas, “The Effects of ICT on Output per Worker: A Study of the Chinese Economy”, (2015), Telecommunications Policy, forthcoming,Elsevier, (ABS 2*).

Salamoura, M., Giannopoulos, A. and Moumouri, F. (2019), Tourists' Perceptions and Intended Behavior Thanks to Celebrity Endorsement: Antetokounmpo Invites you to Santorini with Aegean Airlines, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism.Proceedings in Business and Economics, 8th IC-SIMAT Chios, Greece, 2019, Springer (in press).

Salamoura, M., Ntamposis, V. and Gaki, E. (2019), The implementation of internal marketing in public sector organizations: the case of job satisfaction at Chios Police Department, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Proceedings in Business and Economics, 8th IC-SIMAT Chios, Greece, 2019, Springer (in press).

Salamoura, Μ. and Voxaki, V. (2019), Improving Air Passengers’ Experience During Flight Disruption: The Case of Enforcing The Denied Boarding Regulations (Dbrs) At Chios Airport “Omiros”, Journal of Air Transport Studies (under review).

Salamoura, Μ. and Voxaki, V. (2019), Understanding Aviation Consumers’ Experience at the Time of Their Journeys: The Use of the Denied Boarding Regulations (DBRs) at Chios Airport, in: Kavoura, A.

Samitas A. and Tsakalos I. (2013) ‘’How can a small country affect the European economy? The Greek contagion phenomenon’’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 25, pp. 18-32.

Samitas A., Armenatzoglou A., Kinias I., Polyzos S. "Modelling the underlying factors for flexible power plant valuation", International Journal of Economics and Business Research, Vol. 18, No 2, 2019. (ABDC 2018 C*).

Skapinaki, A. and Salamoura, M. (2019), Investigating Primary School Quality Using Teachers’ Self-Efficacy and Satisfaction, Journal of Tourism, Heritage and Services Marketing (JTHSM) (in press).

Thanos, G.A., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Kakouris, A.P., Koulis, A. and Thanos, A.G. (2012) “Residence site selection in urban and rural areas in Greece: a multiple-criteria decision analysis approach”, Int. J. Applied Management Science, Vol. 4 No.1, pp.36 –51.

Tsakalos I. and Roumpis E. (2019). ‘’FED's unconventional monetary policy and correlation dynamics among conventional and alternative investments’’, in Recent Advances and Applications in Alternative Investments. Hersey, PA: IGI-Global (Accepted for Publication).

Tsakalos I., Dimitras A. and Peppas G. (2020) ‘’Volatility linkages between financial markets and energy firms' stock prices. The case of Cyprus exclusive economic zone’’, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, (Accepted for Publication).

Tsakalos I., Samitas A. and Kinias I. (2015) ‘’Volatility spillovers between energy market and international financial markets’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 12(3), pp.45-70.

Tsakalos I., Samitas A., Armenatzoglou A. and Kenourgios D. (2019) “The Cypriot Crisis as a perfect excuse to apply a new economic model: Bail–in”, (Working Paper).

Tsakalos I., Samitas A., Kinias I., “Volatility Spillovers between Energy Market and International Financial Markets”, Investment Management and Financial Innovations (IMFI), Vol. 12, Issue 2, 2015, (ABS 2015 2*).

Vadasi C., Bekiaris, M. and Andrikopulos A. (2019), “Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 20 No. 1, pp. 175-190.

Vidalis M., Geranios M. and Varlas George, Vendor Managed Inventory vs Installation Stock Replenishment Policy in a Three-Stage Supply Chain with Lost Sales and Demand and Supply Uncertainty, International Journal of Production Research.

Vidalis M., Papadopoulos, C. T., Vrisagotis V Continuous-review, lost-sales stochastic-inventory model for a three echelon supply chain with Poisson demand and Coxian 2 lead times.

Vidalis M.., Angelis V., Koukoumialos S. and Geranios M., Stochastic Modelling of multistage supply chain, with Poisson external demand, exponential lead times, lost sales and (Si, si) continuous review replenishment policies (submitted, OR Spectrum)

Zounta S., Bekiaris M. 2009, “Cost -based management and decision making in Greek Luxury Hotels” Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 4, No 3, pp.205-225.

Zounta S., Karatzimas S., Bekiaris M, 2010 “Using budgets for performance evaluation and control: Evidence from Greece.” MAR 2010- Iinterdisciplinary Research in Cost, Profitability and Performance management in manufacturing, logistics and service operations, Ghent, Belgium, June 20-23, 2010

Βαδάση Χ. και Μπεκιάρης Μ., (2016), Η ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα της εταιρικής διακυβέρνησης, Συμβολές στη λογιστική έρευνα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ψυχή, Δ., Μαύρη, Μ., (2015). «Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου παρακολούθησης της βιωσιμότητας μας περιοχής», Αστρολάβος (forthcoming)