Διοίκηση Καινοτομίας

Το Διαδίκτυο, ως χώρος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλκει τους νέους επιχειρηματίες με τις χαμηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια επένδυσης, την ευκολία πειραματισμού, και την πιθανότητα εύκολης επέκτασης. Αυτά τα κίνητρα ισχύουν εξίσου και για υπάρχουσες επιχειρήσεις που αναζητούν πεδία καινοτομίας. Παρ’ όλα αυτά, η επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο θέτει νέες προκλήσεις στα διευθυντικά στελέχη μιας επιχείρησης. Για παράδειγμαη βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι συχνά η συνεργασία με άλλες εταιρίες, ακόμα και με ανταγωνιστές (network effect). Αυτό το μάθημα προσφέρει μια νέα οπτική γωνία στην εύρεση νέων ευκαιριών που εκμεταλλεύονται το network effect.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Κούτσικος Κων/νος
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  To μάθημα εξελίσσεται με βάση 4 πυλώνες:

  1. Κινητοποίηση. Πώς μπορεί μια πλατφόρμα προσελκύσει την αρχική ομάδα των χρηστών της; Θα περιγράψουμε στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης διείσδυσης, μόνιμης επιδότησης προς  ένα σύνολο χρηστών (δημιουργώντας "stand-alone" αξία), και την εξασφάλιση αποκλειστικών σχέσεων με σημαντικούς χρήστες.
  2. Εφαρμογή. Τι γίνεται αν έχετε μια μεγάλη ιδέα, αλλά καμία τεχνική ικανότητα; Θα διερευνήσουμε πρακτικά ζητήματα που κυμαίνονται από την πρόσληψη σχετικών στελεχών μέχρι τον καθορισμό απαιτήσεων για online πληρωμές.
  3. Προσέλκυση χρηστών. Θα διερευνήσουμε στρατηγικές για την επέκταση μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης μέσω της online διαφήμισης, της πρόσληψη διαμεσολαβητών για να διευρυνθεί η διανομή, και της δημιουργίας προσφορών τιμών.
  4. Σχεδιασμός της αγοράς. Ποιες δομές, κανόνες, και τα κίνητρα μπορούν να δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό οικοσύστημα; Θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, review and reputation systems, και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων/υπηρεσιιών.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  “The Network Is Your Customer: Five Strategies to Thrive in a Digital Age”, by D. Rogers (Yale University Press)

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  Harvard Business School and Stanford Graduate School of Business case studies

 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συζητήσεις, εργασίες, τελική εξέταση.

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές:

  1. Θα έχουν κατανοήσει τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας μάνατζερ που επιλέγει να επιχειρήσει στο Διαδίκτυο.
  2. Θα έχουν κατανοήσει τη δύναμη του network effect και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στον σχεδιασμό στρατηγικής
  3. Θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων σε πραγματικές επιχειρήσεις.