Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης

Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στη μελέτη των επιμέρους λειτουργιών και χαρακτηριστικών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και στις μεθόδους σχεδιασμού, ελέγχου και ανάλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατεύθυνση στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στη δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε εφοδιαστεί με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και με ένα καινοτόμο, επιχειρηματικό τρόπο σκέψης που θα σας επιτρέπει να επιτύχετε στον επιχειρηματικό περιβάλλον της σημερινής εποχής.

Οι απόφοιτοι από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων δουλεύουν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα πιο εμφανή επαγγέλματα που απαιτούν ειδίκευση Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, στρατηγικού σχεδιασμού που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων. Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης είναι η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, και η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Η ποικιλία και το πλήθος των επαγγελμάτων που μπορεί να βρει κανείς με ένα πτυχίο στη Διοίκηση είναι η βάση του γοήτρου αυτού του αντικειμένου για πολλούς φοιτητές.

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:
• Αντιλαμβάνεται τη φύση των Επιχειρήσεων ως περιβάλλον εργασίας
• Αναγνωρίζει τις λειτουργίες, τους ρόλους και τις κύριες δραστηριότητες του προϊσταμένου και να αντιλαμβάνεται τις ικανότητες - δεξιότητες των προϊσταμένων και την ανάπτυξή τους στους χώρους εργασίας
• Αναγνωρίζει τις θεμελιώδεις διαστάσεις της ηθικής συμπεριφοράς στις Επιχειρήσεις και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
• Κατανοεί τα κυρίαρχα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος των Επιχειρήσεων και να σχεδιάζει επιχειρηματικούς στόχους
• Αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιδίωξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών στόχων

Μαθήματα Κορμού

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4. Λογιστική
5. Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Μαθήματα Κατεύθυνσης

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
2. Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρήσεις
3. Διοίκηση Καινοτομίας
4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
5. Δίκαιο των Επιχειρήσεων

 

Επιστροφή στη σελίδα Οδηγός Σπουδών