Κατεύθυνση Λειτουργιών και Καινοτομίας

Η Καινοτομία σε συνδυασμό με τις Λειτουργίες αποτελούν τη σημαντικότερη διέξοδο όχι μόνο προς την οικονομική μεγέθυνση αλλά και προς την κοινωνική ευημερία. Η Καινοτομία, όμως, δεν είναι απλή υπόθεση και η επιτυχία ενός νέου εγχειρήματος δεν είναι δεδομένη. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την εξωστρέφεια, την οργανωσιακή ευελιξία και τη στάση της επιχείρησης ως προς την καινοτομία.

Η κατεύθυνση αναπτύσσει εφαρμοσμένο επιστημονικό διάλογο σε θέματα όπως:
• Η έννοια και ο ρόλος της Καινοτομίας.
• Ο σχεδιασμός και η εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια της Καινοτομίας.
• Η σημασία της καινοτομίας για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
• Η σημασία της επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
• Η Καινοτομία στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.
• Η Καινοτομία και οι Λειτουργίες στο περιβάλλον της κρίσης.

Μαθήματα Κορμού

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4. Λογιστική
5. Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Μαθήματα Κατεύθυνσης

1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
3. Διοικητική Επιστήμη
4. Διοίκηση Καινοτομίας
5. Επιχειρηματικότητα

 

Επιστροφή στη σελίδα Οδηγός Σπουδών