Κατεύθυνση Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποσκοπεί στην κατάρτιση ανταγωνιστικών επαγγελματιών στο χώρο της ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης προωθώντας την παραγωγή επιστημονικού έργου μέσα από την ερευνητική δράση των καθηγητών και των φοιτητών. Η αναλυτική προσέγγιση στην ελεγκτική και χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης, αναδεικνύει την επιστημονική ιδιαιτερότητα της κατεύθυνσης, ορίζει τον εκπαιδευτικό της προσανατολισμό και τροχοδρομεί την ερευνητική μας δραστηριότητα. Η κατεύθυνση είναι πιστοποιημένη από το πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program του Διεθνούς Ινστιτούτου Εξωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). 

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, οικονομικοί αναλυτές, στελέχη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και ως στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
• Αντιλαμβάνεται την επιχειρησιακή λειτουργία στα πλαίσια ενός διευρυμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
• Κατανοεί τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και να οργανώνει και να υλοποιεί την εργασία του μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ελέγχου.
• Αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις: να αποτιμά επενδύσεις, αξιόγραφα και επιχειρήσεις.
• Προγραμματίζει και να σχεδιάζει τις επιχειρηματικές δράσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία κοστολόγησης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

 

Μαθήματα Κορμού

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4. Λογιστική
5. Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Μαθήματα Κατεύθυνσης

1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
2. Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση
3. Ελεγκτική
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5. Διοικητική Λογιστική

 

Επιστροφή στη σελίδα Οδηγός Σπουδών