Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Στέφανος Χαρακτινιώτης, Λέκτορας
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο μάθημα αυτό μελετούμε τις βασικές έννοιες του ιδιωτικού δικαίου που καθορίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συναλλασσομένων στις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές στην αγορά. Με το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στις σχέσεις μεταξύ των συναλλασσομένων στην αγορά, και ιδίως στις σχέσεις μεταξύ λιανεμπόρων και α) προμηθευτών, β) πελατών.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf