• Για να αποκτήσεις τη γνώση του διοικείν και τη δεξιότητα της λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των αλλαγών μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Διοίκηση σημαίνει αποφασίζω.
  • Για να αποκτήσεις προβάδισμα στην πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και να ανήκεις στην επόμενη γενιά των ηγετών της επιχειρηματικότητας.
  • Για να σχεδιάσεις, οργανώσεις και λειτουργήσεις τη δική σου επιχείρηση αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα.
  • Για να προωθήσεις τη σταδιοδρομία σου  στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης.
  • Για να ζήσεις την εμπειρία της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με  φοιτητές διαφορετικής ακαδημαϊκή κατάρτισης  και  υπόβαθρου. 
  • Για να διδαχθείς από άρτια καταρτισμένο και καταξιωμένο στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

 

Δείτε την παρουσίασή μας