H Google έρχεται στην Χίο την Δευτέρα, 5-12-2016

Τη Δευτέρα 5.12.2016 σας καλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο ψηφιακού μάρκετινγκ που πραγματοποιείται από την Google (με την υποστήριξη του Ερευνητικού Εργαστηρίου WAVE Lab, και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΜΒΑ και ΔΠΜΣ Τουρισμού), για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να δραστηριοποιείστε στο διαδίκτυο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (ΤΔΕ, ΤΝΕΥ, ΤΜΟΔ). Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ψηφιακές δεξιότητες και να αποκτήσετε μία καλή βάση γνώσεων για τις μηχανές αναζήτησης, την ψηφιακή διαφήμιση, τα analytics, το social media marketing, κλπ. Ως πεδίο εφαρμογής, θα συζητηθούν περιπτώσεις από τον κλάδο του τουρισμού.

Για να συμμετάσχετε κι εσείς, απαιτείται η συμπλήρωση μιας απλής φόρμας εγγραφής (πατήστε εδώ). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την Google.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" για την Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων του Πανεπιστήμιου και αποσκοπεί στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων για την επιτυχή τους συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 100 ώρες, 20 εκ των οποίων θα είναι δια ζώσης στην Χίο το Σάββατο, 14 Μαΐου 2016 και το Σάββατο, 12 Ιουνίου 2016.  Οι υπόλοιπες 80 ώρες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Σεμινάριο: "Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης"

Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Χρηματοοικονομικά εργαλεια για Λογιστες & Στελέχη επιχειρησεων

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον γεμάτο συνεχείς αλλαγές, ο άνθρωπος των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει διαρκώς νέες προκλήσεις, νέες απειλές αλλά και νέες ευκαιρίες. Σε αυτό το πρωτόγνωρο εργασιακό περιβάλλον, το πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο εφόδιο είναι η προσωπικότητα, η επαγγελματική νοοτροπία και ειδικά η επαγγελματική κατάρτιση.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών εννοιών και παρέχει έτσι το πλαίσιο αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής και την ορθή υλοποίησή της.

Η διαδικασία κατάρτισης περιλαμβάνει πρακτικές εφαρμογές, ανάλυση περιπτώσεων και πραγματικά παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στις συνολικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Φωτογραφικό υλικό εδώ.

Attachments:
Download this file (Flyer.pdf)Φυλλάδιο Σεμιναρίου[ ]643 kB

H σημασία της Καινοτομίας στην Τρέχουσα οικονομική κρίση και η επίδραση της στην οικονομία των ελληνικών νησιών

Δείτε φωτογραφικό υλικό εδώ.

Εκπαιδευτές: ΧΙΟΣ INNOV ORIG

  • Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού ΜΒΑ του Παν. Αιγαίου
  • Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος, Συντονιστής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει συστηματική ανάλυση και επιστημονική γνώση στη νησιωτική επιχείρηση ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της μέσω από την εισαγωγή της καινοτομίας στην επιχείρηση. Η ελληνική επιχείρηση, το παραγωγικό κύτταρο της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, υφίσταται σοβαρά πλήγματα στον καιρό της κρίσης. Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η κρίση ρευστότητας επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, ειδικά στην οικονομική δραστηριότητα της νησιωτικής περιφέρειας. Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα της ελληνικής επιχείρησης στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για την ελληνική επιχείρηση, αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.