Κωνσταντίνος Μοδικος, Project Coordinator, Economotechniki Ltd

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες του εν δυνάμει συμμετέχοντα. Το στήσιμο του προγράμματος (κορμός - κατευθύνσεις) είναι πολύ καλό και ενδιαφέρον ενώ παράλληλα ο εμπλουτισμός των διαλέξεων με ειδικούς της αγοράς (PWC, ΟΜΕΔ κτλ) αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του μεταπτυχιακού

Πέρα από την ύλη, ιδιαίτερη μνεία αξίζει το ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο προσφέρει σφαιρική γνώση γύρω από τα θέματα που εξετάζονται και όχι μια αποστειρωμένη θεωρητική παράδοση. Αρκετοί εκ των καθηγητών προερχόμενοι από θητεία σε εταιρίες (είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού) δίνουν στις διαλέξεις την προοπτική της εφαρμογής των όσων εξετάζονται στην αγορά εργασίας καταθέτοντας τις εμπειρίες τους που αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες για ένα μελλοντικό στέλεχος της αγοράς εργασίας.

Τέλος θα σταθώ και στο attitude του προγράμματος μέσω του curriculum (εξετάσεις, έρευνα, εργασίες κτλ), το οποίο προετοιμάζει καταλλήλως το φοιτητή όχι μόνο στο θέμα γνώσεων αλλά και στο θέμα του τρόπου αντιμετώπισης του μελλοντικού εργασιακού περιβάλλοντος (όγκος εργασίας, deadlines κτλ)