Δομή του μεταπτυχιακού

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:
α)  παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, από τα οποία πέντε (5) υποχρεωτικά κορμού, πέντε (5) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και
β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και σε τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

  • Τα μαθήματα Α’ εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
  • Τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες ) σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
  • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Α΄ εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Χρηματοδοτική Διοίκηση

Λογιστική 

Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Β΄εξάμηνο

Τα μαθήματα κατεύθυνσης του 2ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Παρέχουν στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στο τομέα της ειδίκευσης τους.

Κατεύθυνση: Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά

Διοικητική Λογιστική

Εσωτερικός Έλεγχος 

Εξωτερικός Έλεγχος

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διοίκηση

Μαθήματα  κατεύθυνσης υποχρεωτικά 

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοίκηση Καινοτομίας

Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επικοινωνία και Ψυχολογία

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Διοίκηση Καινοτομίας

Γ΄εξάμηνο

Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

 

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 -18.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 -18[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 -18]128 kB