Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος.


Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας  θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς και σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων κάθε πτυχιακή εργασία ή μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Παρακαλώ  βρείτε στον σύνδεσμο https://studies.aegean.gr/node/220 αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.