Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.:1380
Χίος, 29.05.2014

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1777. τ. Β΄/31.12.01, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1537. τ. Β΄/17.10.03 & το ΦΕΚ 692. τ. Β΄/23.05.05και την  υπ΄αριθμ. 18/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) με τρεις (3) κατευθύνσεις:

 • Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Διοίκηση  (Μάνατζμεντ)
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα εισαχθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) έως σαράντα οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α)  παρακολούθηση και  επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, από τα οποία έξι (6) υποχρεωτικά κορμού, έξι (6) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χίο τον Ιούνιο 2014, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:  http://mba.aegean.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) είναι:

 1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mba.aegean.gr   Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.)
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Mία φωτογραφία
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών
 9. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.500 € για κάθε εξάμηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών,  δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 100, Χίος  (τηλ. επικοινωνίας  22710 35122 & 35120, κ. Βασιλείου Βάσω, από 7.30-15.30,  fax: 2271035129, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), το αργότερο μέχρι 15.09.2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2014.

Σάμιτας Αριστείδης
Αναπλ. Καθηγητής
Δ/ντης ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΜΒΑ