Συμμετοχή του ΠΜΣ ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΠΜΣ ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). Το πρόγραμμα αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των πανεπιστημίων, με σκοπό την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα συνεργασίας του ΜΒΑ με το ΙΕΕ με σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές. Στο ΜΒΑ, η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών δεν τους προσφέρει μόνο μια συστηματική ματιά στην οικονομία, τους εξοπλίζει με τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για να πρωτοπορήσουν στην αγορά, βοηθώντας τη να γίνει καλύτερη για όλους.