Συμμετοχή του ΜΒΑ στο φόρουμ μεταξύ πανεπιστημίων και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

Την Τετάρτη, 17/10/2018, φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ένα μίνι ακαδημαϊκό forum στο οποίο συμμετείχαν έξι ελληνικά Πανεπιστήμια, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Τουρκίας (ΙΙΑ Turkiye).  Ο σκοπός της συνάντησης είχε να κάνει με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και την από κοινού διοργάνωση του Ακαδημαϊκού forum του TIDE το 2020 στη Θεσσαλονίκη.  Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχαν ο διευθυντής του ΜΒΑ κ. Μ. Μπεκιάρης και ο διευθυντής του executive MBA κ. Α. Ανδρικόπουλος.  Επίσης, συμμετείχαν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά που φιλοξένησε το forum.