1ος Διαγωνισμός Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας (i4M Lab) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Blue Growth διοργανώνουν τον 1ο Διαγωνισμό Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο, στις 17 Μαΐου 2017, στην Χίο στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει πρωτότυπες επιχειρηματικές προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των άλλων πανεπιστημίων της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως αυτοί της Γαλάζιας Οικονομίας (Ναυτιλία, Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός,Θαλάσσιες μεταφορές, ναυπηγεία, παράκτια και θαλάσσια προστασία και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ).

Περισσότερα στο http://www.reship.gr/el/aegean-blue-growth-competition.html