Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.:1380
Χίος, 29.05.2014

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1777. τ. Β΄/31.12.01, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1537. τ. Β΄/17.10.03 & το ΦΕΚ 692. τ. Β΄/23.05.05και την  υπ΄αριθμ. 18/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) με τρεις (3) κατευθύνσεις:

  • Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Διοίκηση  (Μάνατζμεντ)
  • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα εισαχθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) έως σαράντα οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -...