Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

                                                   Αρ.Πρωτ.: 456

Χίος 17.3.15

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1777. τ. Β΄/31.12.01, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1537. τ. Β΄/17.10.03 & το ΦΕΚ 692. τ. Β΄/23.05.05και την υπ΄αριθμ. 18/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα εισαχθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) έως σαράντα οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δυο κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η 5η Ιουνίου 2015
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2015

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)είναι:

 1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mba.aegean.gr Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mba@aegean.gr
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν      την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Mία φωτογραφία
 6. Δύο      συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσαςκαι, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά      άλλων ξένων γλωσσών
 8. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 100, Χίος (τηλ. επικοινωνίας 22710 35122 & 35120, κ. Βασιλείου Βάσω, από 7.30-15.30, fax: 2271035129, e-mail: mba@aegean.gr).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Σάμιτας Αριστείδης

Αναπλ. Καθηγητής

Δ/ντης ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

Attachments:
Download this file (application 2015-16.doc)Αίτηση (Word)[ ]287 kB
Download this file (application 2015-16.pdf)Αίτηση (PDF)[ ]158 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΜΒΑ 2015-16.pdf)Πρόσκληση[ ]278 kB

Το Γραφείο ERASMUS+ ενημερώνει τους Φοιτητές και το Προσωπικό στη Χίο την 19/03/2015

Το Γραφείο ΕRASMUS+ θα βρίσκεται στη ΧΙΟ την Πέμπτη 19/03/2015 για την ενημέρωση των ΦΟΙΤΗΤΩΝ και του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (διδακτικού και διοικητικού) για το Πρόγραμμα ERASMUS+.
 
Ενημέρωση Φοιτητών (ΤΔΕ, ΤΜΟΔ, ΤΝΕΥ) για Σπουδές και Πρακτική Ασκηση: Πέμπτη 19 Μαρτίου, Ώρα 18.00-20.00, Αμφιθέατρο, Μιχάλειο Κτήριο
 
Ενημέρωση Προσωπικού (Διδακτικού και Διοικητικού) για διδασκαλία και επιμόρφωση: Πέμπτη 19 Μαρτίου, Ώρα 13.00-14.00, Αίθουσα Β, Κτήριο Κουντουριώτη, Π.Μ.Σ. ΝΑΜΕ, Κουντουριώτου 22
 
Παρακαλούνται οι Φοιτητές και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου στη Χίο να προσέλθουν στις συναντήσεις. 
 
Γραφείο Εrasmus+
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: +30 22510-36165 / 36118
Fax: 22510-36089

Προκήρυξη Υποτροφιών ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις υποτροφιών ERASMUS+ για σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 
Η προκήρυξη επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (εδώ)
 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά (https://proposals.aegean.gr/erasmus2015) από 19/3 εως 9/4/2015.
  
Το Γραφείο Erasmus+ θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Attachments:
Download this file (Erasmus_2015_prokirixi_gia_spoudes.pdf)Προκήρυξη[ ]470 kB

Προκήρυξη Υποτροφιών ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις υποτροφιών ERASMUS+ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 
Η προκήρυξη επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (εδώ)
 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά (https://proposals.aegean.gr/erasmus2015) από 19/3 εως 9/4/2015.
  
Το Γραφείο Erasmus+ θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Attachments:
Download this file (Erasmus_2015_prokirixi_gia_praktiki_askisi.pdf)Προκήρυξη[ ]472 kB

Καθομολόγηση & Απονομή Διπλωμάτων - Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης και απονομής διπλωμάτων που θα πραγματοποιηθεί στις 3/4/2015, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία και να καταθέσουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) μέχρι τις 13/3/2015 είτε αυτοπροσώπως είτε με φαξ (2271 0 35129) είτε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Επίσης, οφείλουν έως τις 16.03.2015 να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες τους με τη Βιβλιοθήκη και να καταθέσουν την διπλωματική τους εργασία. (Την διαδικασία μπορείτε να την δείτε εδώ)

Πριν την 3η Απριλίου πρέπει να έχουν καταθέσει στη γραμματεία το δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) και το βιβλιάριο υγείας. Για την ακριβή ώρα της τελετής καθώς και για τη παραλαβή των τηβέννων και του κειμένου της καθομολόγησης (όρκος) θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση. Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν και περγαμηνή πρέπει να το δηλώσουν στην αίτηση τους και να καταβάλλουν στην Οικονομική υπηρεσία (Μιχάλειο κτήριο, υπόγειο, κ. Νικολογιάννη Κ.) το ποσό των 15 €. Η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από τη γραμματεία μετά το πέρας της τελετής με την επίδειξη της απόδειξης. Επίσης όσοι έχουν εκκρεμότητα με την καταβολή των διδάκτρων πρέπει να την τακτοποιήσουν άμεσα για να συμμετέχουν. Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί 9-13 Μαρτίου 2015