Μήνυμα Διευθυντή

Σε μια οικονομία γεμάτη συνεχείς αλλαγές, ο άνθρωπος των επιχειρήσεων και των οργανισμών συνεχώς αντιμετωπίζει νέες ευκαιρίες, νέες καταστάσεις και ένα πρωτόγνωρο εργασιακό  περιβάλλον. Σ’ αυτήν την περίοδο, τα πιo ανθεκτικά και αξιόπιστα εφόδια είναι η προσωπικότητα, η επαγγελματική νοοτροπία και ειδικά η επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ μπαίνει ο  ρόλος της επιστημονικής γνώσης που προσφέρει τη δυνατότητα εμβριθούς ανάγνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και την αποτελεσματική απόκριση στα προβλήματα της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η συστηματική εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης μπορεί να γίνει με ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και ειδικότερα με ένα Master in Business Administration (MBA). Το  ΜΒΑ έχει σημαντικό πλεονέκτημα, διότι είναι σχεδιασμένο να προσφέρει γνώσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να απαιτεί ένα πρώτο πτυχίο σε διοικητικές ή οικονομικές σπουδές. Ένα πρόγραμμα ΜΒΑ βασίζεται στην παραδοχή πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των επιχειρήσεων το διαθέτουν εργαζόμενοι με  πολλές και διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες. Μηχανικοί, νομικοί, μαθηματικοί, παιδαγωγοί, ιατροί, φιλόλογοι, στρατιωτικοί, οικονομολόγοι και πολλοί άλλοι επιστήμονες στις  επιχειρήσεις στηρίζονται στο ΜΒΑ για να αποκτήσουν συστηματική, ορθολογική, επιστημονική γνώση της επιχειρηματικής τους καθημερινότητας.

Αναζητώντας ένα ΜΒΑ για τις ανάγκες σας, το MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Έχει τη φρεσκάδα της εκπαιδευτικής καινοτομίας, την ενέργεια των  ανθρώπων που πιστεύουν στη δυναμική του και την ακαδημαϊκή στέγη ενός Πανεπιστημίου με ξεχωριστή ιστορία, ανανγώριση και επιρροή. Το πρόγραμμα σπουδών είναι κομμένο και  ραμμένο πάνω στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι καθηγητές του ΜΒΑ είναι βαθείς γνώστες των προβλημάτων της ελληνικής και διεθνούς  επιχειρηματικότητας, με διδακτικό και ερευνητικό έργο που εκτείνεται και αναγνωρίζεται πολύ πέρα από τα όρια της Ελλάδας. Το περιεχόμενο, η προοπτική και η πρωτοπορία του MBA  στη Χίο αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και την αναγνώριση της επιλογής σας.

Μιχάλης Μπεκιάρης, Καθηγητής

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος