Μήνυμα Διευθυντή

 

Σε μια οικονομία που μεταβάλλεται διαρκώς, ο άνθρωπος των επιχειρήσεων και των οργανισμών αντιμετωπίζει συνεχώς νέες καταστάσεις, νέες ευκαιρίες και ένα πρωτόγνωρο εργασιακό περιβάλλον. Σ’ αυτή την περίοδο, τα πιo ανθεκτικά και αξιόπιστα εφόδια είναι η προσωπικότητα, η επαγγελματική νοοτροπία και ειδικά η επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ μπαίνει ο ρόλος της επιστημονικής γνώσης, που προσφέρει τη δυνατότητα εμβριθούς ανάγνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και της αποτελεσματικής απόκρισης στα προβλήματα και στις προκλήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η συστηματική εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης μπορεί να γίνει με ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και ειδικότερα με ένα Master in Business Administration (MBA). Το  ΜΒΑ έχει σημαντικό πλεονέκτημα, διότι είναι σχεδιασμένο να προσφέρει γνώσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να απαιτεί ένα πρώτο πτυχίο σε διοικητικές ή οικονομικές σπουδές. Ένα πρόγραμμα ΜΒΑ βασίζεται στην παραδοχή πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας, το διαθέτουν εργαζόμενοι με  πολλές και διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες. Μηχανικοί, νομικοί, μαθηματικοί, παιδαγωγοί, ιατροί, φιλόλογοι, στρατιωτικοί, οικονομολόγοι και πολλοί άλλοι επιστήμονες στις  επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, στηρίζονται στο ΜΒΑ για να αποκτήσουν συστηματική, ορθολογική, επιστημονική γνώση της επιχειρηματικής τους καθημερινότητας.

Αναζητώντας ένα ΜΒΑ για τις ανάγκες σας, το MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Έχει τη φρεσκάδα της εκπαιδευτικής καινοτομίας, την ενέργεια των  ανθρώπων που πιστεύουν στη δυναμική του και την ακαδημαϊκή στέγη ενός Πανεπιστημίου με ξεχωριστή ιστορία, αναγνώριση και επιρροή. Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα, να λειτουργούν σε συνεργατικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες, για να ανταποκρίνονται με επινοητικότητα και δημιουργικότητα στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Οι καθηγητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος είναι βαθείς γνώστες των προβλημάτων της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικότητας, με διδακτικό και ερευνητικό έργο που εκτείνεται και αναγνωρίζεται πολύ πέρα από τα όρια της Ελλάδας. Η μακρόχρονη πορεία, καθώς επίσης το περιεχόμενο, η προοπτική και η πρωτοπορία του MBA  στη Χίο, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και την αναγνώριση της επιλογής σας.

Μανώλης Χριστοφάκης, Καθηγητής

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος